alternative

Campylobacter – serodiagnostyka kampylobakteriozy – odczyn immunoenzymatyczny (ELISA), przeciwciała klasy IgA, IgG

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Kampylobakterioza to ostra odzwierzęca choroba zakaźna wywoływana przez bakterie z rodzaju Campylobacter. Do zakażenia najczęściej dochodzi w następstwie spożycia skażonej żywności lub wody. Przebiega ona pod postacią ostrego zapalenia żołądkowo - jelitowego lub zapalenia jelit. W przebiegu choroby może dojść do powikłań stawowych (reaktywne zapalenie stawów) i neurologicznych (zespół Guillaina-Barrégo).
Wskazania do badania: 
Reaktywne zapalenie stawów, zwłaszcza po przebytym objawowym zapaleniu przewodu pokarmowego. Polineuropatie takie jak : zespół Guillaina-Barrégo czy zespół Millera-Fishera. Przewlekłe bóle brzucha: zapalenie węzłów chłonnych krezki, wrzodziejące zapalenie okrężnicy. Postacie pozajelitowe: zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie o opon mózgowo-rdzeniowych.

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
odczyn ELISA, PB-07-LEB/DS ed. 01:2015.02.09
Kierunek Badania: 
kampylobakterioza
Sposób przygotowania pacjenta: 
W dniu pobrania krwi dopuszcza się lekki posiłek
Sposób pobrania materiału: 
krew żylna pobrana na skrzep nie mniej niż 2 ml, surowica w objętości nie mniej niż 0,5 ml.
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Krew do badań powinna być pobrana od badanej osoby na czczo lub 2-4 godzin po lekkim posiłku, przy zachowaniu dotychczasowej diety. Krew należy pobierać jałowo na skrzep w objętości nie mniejszej niż 2 ml. Próbka krwi powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od pobrania lub w ciągu 24 godzin przy zachowaniu temperatury 5o C (+/- 3o C). Surowica krwi powinna być dostarczona w objętości nie mniejszej niż 0,5 ml. Próbka surowicy powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od jej pozyskania lub do 5 dni przy zachowaniu temperatury 5o C (+/- 3o C). Jeżeli próbka surowicy będzie przechowywana lub transportowana w czasie dłuższym niż 5 dni, należy ją zamrozić w temperaturze co najmniej -20o C i przechowywać lub transportować w stanie uniemożliwiającym jej rozmrożenie.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Interpretacja wyników badania zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta testu
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 10 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
Prof. dr hab. Waldemar Rastawicki, mgr Anna Chróst mgr Karolina Śmietańska, tel: 225421325, 225421247
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Wskazane badanie drugiej próbki po 10 - 14 dniach

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań