alternative

Enterowirusy – izolacja w hodowli komórkowej

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Enterowirusy mogą powodować różne choroby np.: zapalenie spojówek, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie rdzenia kręgowego, choroby porażenne, chorobę dłoni, stóp i ust (HFMD), zapalenie mięśnia sercowego, nagminne zapalenie mięśni (choroba Bornholmska), herpanginę, nieżyty żołądka i jelit, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby itp., w tym zakażenia wielonarządowe i wieloobjawowe. W przypadku zakażeń wywoływanych przez enterowirusy nie ma jednej definicji choroby. Najczęściej badanym materiałem w kierunku izolacji szczepów enterowirusów jest kał pobierany od dzieci z ostrym porażeniem wiotkim w kierunku wirusa polio i innych enterowirusów. W ramach światowego programu eradykacji polio, każdy przypadek ostrego porażenia wiotkiego u dziecka do lat 15 powinien być zbadany w kierunku wirusa polio metodą izolacji w hodowli komórkowej (badanie bezpłatne).
Wskazania do badania: 
Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
izolacja w hodowli komórek L20B i RD (PB-01/Neuro)
Kierunek Badania: 
Zakażenie enterowirusami, ostre porażenie wiotkie u dzieci do lat 15;
Sposób przygotowania pacjenta: 
pacjent nie wymaga przygotowania
Sposób pobrania materiału: 
Płyn mózgowo-rdzeniowy – materiał pobiera lekarz do jałowej probówki ze szczelnym zamknięciem, minimalna ilość płynu do badania 500μl; Kał – grudka kału wielkość orzech laskowego pobrana do odpowiedniego pojemnika tzw. kałówki; Wymaz z gardła – głęboki wymaz z gardła pobrany jałową wymazówką, następnie umieszczony w płynnym jałowym podłożu (np. buforowanym roztworze soli fizjologicznej tzw. PBS-ie);
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
materiał powinien być opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta, datą pobrania materiału do badań, a następnie w jak najkrótszym czasie dostarczony do Laboratorium w temperaturze chłodni (5 ± 3°C). Materiał może być przechowywany 48 h od momentu pobrania do momentu badania w lodówce (5 ± 3°C). W przypadku dłuższego przechowywania, przed przesłaniem do badań, materiał należy zamrozić.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Dodatni wynik badania świadczy o wyizolowaniu szczepu enterowirusa (w opisie rozróżnienie czy jest to wirus polio czy inny enterowirus nie-polio)
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 15 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
tak
Osoba kontaktowa: 
Magdalena Wieczorek, tel 22 54 21 230 lub 22 54 21 285
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

W przypadku materiałów przesyłanych w ramach programu WHO - eradykacji polio, należy przysłać 2 próbki kału pobrane w 2 pierwszych tygodniach choroby, próbki powinny być pobrane w odstępie 24-48 godzin.

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań