alternative

Epsteina-Barr wirus, EBV – wykrywanie DNA metodą PCR

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Zakażenie wirusem Epsteina-Barr (EBV) jest jednym z najpowszechniej występujących zakażeń wirusowych u ludzi. U około 90% populacji ludzi dorosłych stwierdza się markery serologiczne świadczące o przebyciu tego zakażenia. Obraz kliniczny zakażenia jest bardzo zróżnicowany. Mononukleoza zakaźna w wyniku pierwotnego zakażenia EBV rozwija się u około 50% zakażonych osób. Mimo że uważana jest za chorobę samoograniczającą się, w niektórych przypadkach występują powikłania trwające od kilku tygodni do kilku miesięcy. W następstwie zakażenia pierwotnego może dojść do ustanowienia zakażenia latentnego bądź rozwinięcia zakażenia przewlekłego. Zarówno zakażenie chroniczne EBV, jak i reaktywacje zakażenia latentnego mogą stanowić jeden z czynników prowadzących do rozwoju chorób limfoproliferacyjnych. Choroby limfoproliferacyjne występują często u osób z niedoborami immunologicznymi, u biorców przeszczepów oraz osób zakażonych HIV.
Wskazania do badania: 
Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PB-01/LEW/M
Kierunek Badania: 
Zakażenie wirusem Epsteina-Barr (EBV)
Sposób przygotowania pacjenta: 
Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania
Sposób pobrania materiału: 
Według ogólnie przyjętych procedur medycznych
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w LEW i Zakładzie Wirusologii NIZP - PZH i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik dodatni świadczy o obecności DNA wirusa Epsteina-Barr (EBV) w badanym materiale klinicznym.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
Do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
tak
Osoba kontaktowa: 
dr A.Trzcińska, dr hab. W.Gut (22) 54 21 230
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

-

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań