alternative

Herpeswirus człowieka typu 7, HHV-7 - wykrywanie DNA metodą PCR

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Herpeswirus człowieka typu 7 (HHV-7) został wyizolowany w 1990 roku z limfocytów T zdrowego dawcy krwi i jest ściśle związany z wirusem HHV-6 pod względem genetycznych, biologicznych i immunologicznych właściwości. Podobnie jak w przypadku HHV-6 zakażenie wirusem HHV-7 jest rozpowszechnione na całym świecie. W populacji osób dorosłych swoiste dla HHV-7 przeciwciała IgG są wykrywane u więcej niż 90% osób. Do zakażenia dochodzi najczęściej we wczesnym dzieciństwie, ale również w późniejszym wieku osoby seronegatywne są narażone na zakażenie. W zakażonych komórkach HHV-7 może ustanawiać trwające całe życie zakażenie latentne, a jego częste reaktywacje powodują bezobjawowe wydalanie wirusa w ślinie. Zakażenie pierwotne tym wirusem jest zwykle bezobjawowe. W 1994 roku HHV-7 został określony jako drugi czynnik etiologiczny mogący wywoływać rumień nagły (roseola infantum).
Wskazania do badania: 
Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PB-01/LEW/M
Kierunek Badania: 
Zakażenie herpeswirusem człowieka typu 7 (HHV7)
Sposób przygotowania pacjenta: 
Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania
Sposób pobrania materiału: 
Według ogólnie przyjętych procedur medycznych
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w LEW i Zakładzie Wirusologii NIZP - PZH i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik dodatni świadczy o obecności DNA HHV7 w badanym materiale klinicznym.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
dr A.Trzcińska, dr hab. W.Gut (22) 54 21 230

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań