alternative

Herpeswirus człowieka typu 8, HHV-8 - wykrywanie DNA metodą PCR

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Herpeswirus człowieka typu 8 (HHV-8), nazywany również herpeswirusem związanym z mięsakiem Kaposiego (KSHV), po raz pierwszy opisano w 1994 roku, a następnie zidentyfikowano jako czynnik etiologiczny wszystkich typów mięsaka Kaposiego (KS). HHV-8 wykazuje wysoki stopień zmienności genetycznej i dzieli się na pięć podtypów. Zarówno u dzieci, jak i dorosłych nie są znane objawy kliniczne związane z pierwotnym zakażeniem. Do zakażenia dochodzi przede wszystkim na drodze kontaktów seksualnych, ale również przez krew. Grupą podwyższonego ryzyka zakażenia HHV8 są pacjenci po przeszczepach narządów. Oprócz mięsaka Kaposiego HHV-8 jest wiązany z innymi chorobami rozrostowymi, np. wieloogniskową chorobą Castelmana. W 2010 roku HHV-8 został uznany za czynnik rakotwórczy Grupy 1.
Wskazania do badania: 
Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PB-01/LEW/M
Kierunek Badania: 
Zakażenie herpeswirusem człowieka typu 8 (HHV8)
Sposób przygotowania pacjenta: 
Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania
Sposób pobrania materiału: 
Według ogólnie przyjętych procedur medycznych
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w LEW i Zakładzie Wirusologii NIZP - PZH i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik dodatni świadczy o obecności DNA HHV8 w badanym materiale klinicznym.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
dr A.Trzcińska, dr hab. W.Gut (22) 54 21 230

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań