alternative

odczyn neutralizacji

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Wirus polio wywołuje nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis). Według współcześnie używanej definicji poliomyelitis jest podejrzewane w każdym przypadku ostrego porażenia wiotkiego włącznie z zespołem Guillain-Barre. Odporność powstaje na skutek zakażeń bezobjawowych i objawowych szczepami dzikimi lub wywodzącymi się ze szczepów atenuowanych, a także w wyniku szczepień ochronnych szczepionkami atenuowanymi i inaktywowanymi. Przeciwciała neutralizujące są typowo swoiste dla poszczególnych typów serologicznych poliowirusów.
Wskazania do badania: 
Według zaleceń lekarza.

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
Oznaczenie to polega na wykrywaniu przeciwciał znoszących zakaźność trzech typów poliowirusów i wykonuje się ją w hodowli komórek.
Kierunek Badania: 
Oznaczanie przeciwciał dla 3 typów wirusa polio
Sposób przygotowania pacjenta: 
Nie potrzebuje przygotowania
Sposób pobrania materiału: 
Według ogólnie przyjętych procedur medycznych
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Szczegółowe zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do wirusologicznych badań diagnostycznych i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik podaje miano przeciwciał dla każdego serotypu wirusa i jest ono przedstawione jako ostatnie rozcieńczenie neutralizujące zakażoną hodowlę w 50%.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
Do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
Magdalena Wieczorek, tel. 22 54 21 230
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

-

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań