alternative

Odra – wykrywanie RNA metodą PCR

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Odra jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirus odry (RNA, Paramyxoviridae) charakteryzujący się wysoką zakaźnością. Źródłem zakażenia jest chory na różyczkę człowiek. Zakażenie przenosi się drogą kropelkową. Okres wylęgania choroby wynosi 10 do 21 dni od zakażenia. Do najczęstszych powikłań odry należą: zapalenie ucha środkowego (u 1 na 15 chorych), biegunka (u 1 na 15 chorych) zapalenie płuc (u 1 na 30 chorych) Do rzadkich powikłań należą: zapalenie mózgu (u 1 na 2 000 chorych),• podostre, stwardniające zapalenie mózgu (u 1 na 100 000 chorych), • małopłytkowość; hypokalcemia; zapalenie krtani, tchawicy, rogówki, wątroby, wyrostka robaczkowego, jelita grubego, osierdzia, mięśnia sercowego, kłębuszków nerkowych. Zgonem kończy się od 1 do 3 zachorowań na odrę na 100.000. Wśród niedożywionych dzieci odra ma gwałtowny przebieg, często z powikłaniami, a śmiertelność może dochodzić nawet do 5-15%. W przypadku podostrego, stwardniającego zapalenia mózgu śmiertelność wynosi 100%. Skuteczna szczepionka przeciwko odrze wchodzi w skład MMR
Wskazania do badania: 
Według zaleceń lekarza. Badanie po uzgodnieniu z laboratorium

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PCR (I-06/ZW)
Kierunek Badania: 
Zakażenie wirusem odry
Sposób przygotowania pacjenta: 
Nie potrzebuje przygotowania - pacjent nie musi być na czczo
Sposób pobrania materiału: 
Według ogólnie przyjętych procedur medycznych. UWAGA: Materiał należy pobrać w okresie do 5 dni od wystąpienia pierwszych objawów zakażenia
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Szczegółowe zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do wirusologicznych badań diagnostycznych i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Dodatni wynik RT- PCR świadczy o aktualnym zakażeniu wirusem odry. W przypadku diagnostyki podejrzeń zachorowania na odrę dodatni wynik nie zwalnia z obowiazku badania serologicznego swoistych IgM
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
Do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
mgr Agata Makówka tel. 22 54 21 230 lub 22 54
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Badanie po uzgodnieniu z laboratorium

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań