alternative

Oznaczanie poziomu poszczepiennych błoniczych przeciwciał klasy IgG (odczyn ELISA)

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Błonica jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez maczugowca Corynebacterium diphtheriae, przenoszona głównie drogą kropelkową. Podstawową postacią jest błonica górnych dróg oddechowych: gardła i krtani, rzadziej nosa, skóry, oka, ucha, pępka czy narządów płciowych.
Wskazania do badania: 
Kontrola skuteczności szczepienia oraz ustalenie statusu poszczepiennego.

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
odczyn ELISA, PB-01-LEB/DS ed. 03:2013.01.07
Kierunek Badania: 
Błonica- kontrola poziomu przeciwciał poszczepiennych
Sposób przygotowania pacjenta: 
W dniu pobrania krwi dopuszcza się lekki posiłek
Sposób pobrania materiału: 
krew żylna pobrana na skrzep nie mniej niż 2 ml, surowica w objętości nie mniej niż 0,5 ml.
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Krew do badań powinna być pobrana od badanej osoby na czczo lub 2-4 godzin po lekkim posiłku, przy zachowaniu dotychczasowej diety. Krew należy pobierać jałowo na skrzep w objętości nie mniejszej niż 2 ml. Próbka krwi powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od pobrania lub w ciągu 24 godzin przy zachowaniu temperatury 5o C (+/- 3o C). Surowica krwi powinna być dostarczona w objętości nie mniejszej niż 0,5 ml. Próbka surowicy powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od jej pozyskania lub do 5 dni przy zachowaniu temperatury 5o C (+/- 3o C). Jeżeli próbka surowicy będzie przechowywana lub transportowana w czasie dłuższym niż 5 dni, należy ją zamrozić w temperaturze co najmniej -20o C i przechowywać lub transportować w stanie uniemożliwiającym jej rozmrożenie.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Interpretacja wyników badania zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta testu
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 15 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
tak
Osoba kontaktowa: 
Prof. dr hab. Waldemar Rastawicki, mgr Natalia Rokosz-Chudziak, tel: 225421325, 225421247
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

wskazane badanie drugiej próbki po przeprowadzonym ewentualnie ponownym szczepieniu

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań