alternative

Oznaczenie autoprzeciwciał przeciwko ANA

-

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Są to przeciwciała najbardziej przydatne w diagnostyce, obejmują wszystkie przeciwciała przeciwko antygenom jądrowym komórki. Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA - antinuclear antibodies) są najważniejszą grupą autoprzeciwciał, występujących w chorobach autoimmunizacyjnych (toczniu trzewnym uogólnionym, twardzinie układowej, pierwotnym zespole Sjogrena, reumatoidalnym zapaleniu stawów, zapaleniu skórno-mięśniowym). Dodatnie ANA stwierdza się także w nieswoistych zapaleniach jelit, w niektórych przypadkach nadczynności tarczycy, w chorobach skóry (łuszczyca, pęcherzyce) i w wielu innych chorobach. Badanie ANA jest więc rutynowym elementem diagnostyki różnych stanów chorobowych, takich jak stany gorączkowe, bóle stawów, przewlekłe biegunki, podwyższenie prób wątrobowych, nietypowe zmiany skórne, nadciśnienie i wiele innych.
Wskazania do badania: 
Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
Immunofluorescencja pośrednia: metoda własna z zastosowaniem poliklonalnych przeciwciał antyludzkich IgA, IgG, IgM, kappa lamda/FITC; Substrat stanowią skrawki wątroby, nerki, trzustki, jelita i żołądka szczura
Kierunek Badania: 
Podejrzenie układowych chorób (narządowo nieswoistych) autoimmunologicznych
Sposób przygotowania pacjenta: 
Nie potrzebuje przygotowania - pacjent nie musi być na czczo
Sposób pobrania materiału: 
Według ogólnie przyjętych procedur medycznych
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Szczegółowe zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do wirusologicznych badań diagnostycznych i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik badania wskazuje na miano określonego przeciwciała, czyli takie największe jego rozcieńczenie w surowicy, przy którym można wykazać jeszcze jego obecność.Rozpoznanie choroby z autoagresji nie może być ustalone wyłącznie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, gdyż rozstrzygające znaczenie mają wywiad dotyczący choroby, badanie kliniczne i przebieg choroby. Jednakże wyniki badań laboratoryjnych mogą być bardzo przydatne do ustalenia rozpoznania i oceny aktywności chorobowej.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
Do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
prof. dr hab. med. Kazimierz Madaliński tel. 22 54 21 326
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

-

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań