alternative

Oznaczenie przeciwciał pANCA, cANCA

-

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów, ANCA (ang. anti-neutrophil cytoplasmic antibodies) – autoprzeciwciała, które swoiście reagują z antygenami mieszczącymi się w cytoplazmie obojętnochłonnych granulocytów, czyli neutrofilów. Podstawową metodą oznaczania jest immunofluorescencja pośrednia. Na jej podstawie wyróżnia się trzy typy fluorescencji przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofilów: c-ANCA – typ cytoplazmatyczny (widoczna jest fluorescencja całej cytoplazmy) p-ANCA – typ okołojądrowy (silniejsza fluorescencja wokół jądra komórkowego) a-ANCA – atypowe przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów. Jednostki chorobowe, w których stwierdza się obecność przeciwciał ANCA: ziarniniak Wegenera (cANCA); przeciwciała p-ANCA stwierdza się w: mikroskopowym zapaleniu naczyń, zespole Churga-Strauss, gwałtownie postępującym, kłębuszkowym zapaleniu nerek, reakcjach wywołanych lekami (tiamazol, penicylamina, hydralazyna), wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, układowe choroby tkanki łącznej (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy) infekcyjne zapalenie wsierdzia.
Wskazania do badania: 
Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
Immunofluorescencja pośrednia (IIFT), Test Euroimmun: Granulocyte Mosaic 3
Kierunek Badania: 
Podejrzenie granulomatozy Wegenera (cANCA), i innych chorób w których mogą występować przeciwciała pANCA
Sposób przygotowania pacjenta: 
Nie potrzebuje przygotowania - pacjent nie musi być na czczo
Sposób pobrania materiału: 
Według ogólnie przyjętych procedur medycznych
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Szczegółowe zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do wirusologicznych badań diagnostycznych i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik badania jest wyrażony jako miano przeciwciała, czyli takie największe rozcieńczenie w surowicy, przy którym można wykazać jeszcze jego obecność.Rozpoznanie choroby z autoagresji nie może być ustalone wyłącznie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, gdyż rozstrzygające znaczenie mają wywiad dotyczący choroby, badanie kliniczne i przebieg choroby. Jednakże wyniki badań laboratoryjnych mogą być bardzo przydatne do ustalenia rozpoznania i oceny aktywności chorobowej
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
Do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
prof. dr hab. med. Kazimierz Madaliński tel. 22 54 21 326
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

-

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań