alternative

Oznaczenie przeciwciał przeciwko ANA, AMA (MIT), SMA (ASMA), LKM

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
"Skierowana przeciw własnym tkankom reakcja układu immunologicznego może być przyczyną wystąpienia chorób o autoimmunologicznym charakterze, czyli chorób autoimmunizacyjnych. W ich przebiegu dochodzi do reakcji limfocytów na własną tkankę oraz do pojawiania się autoprzeciwciał skierowanych przeciw własnym antygenom tkankowym. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AZW/AIH) – jest chorobą autoimmunologiczna polegająca na przewlekłym, postępującym procesie martwiczo-zapalnym wątroby o nieznanej etiologii. Dotyczy głównie okolicy okołowrotnej zrazika. Cechuje się obecnością autoprzeciwciał, podwyższonym poziomem immunoglobulin G w surowicy i stosunkowo dobrą odpowiedzią na leczenie immunosupresyjne. Klasyfikacja autoimmunologicznych zapaleń wątroby (AIH): typ I autoimunologicznego zapalenia wątroby - ANA (przeciwciała przeciwjądrowe) i/lub ASMA (przeciwciała przeciw mięsniom gładkim); typ II autoimunologicznego zapalenia wątroby - LKM1 (przeciwciała przeciwmikrosomalne); pierwotna marskość wątroby (PBC) - AMA (przeciwciała przeciwmitochondrialne);
Wskazania do badania: 
Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
Immunofluorescencja pośrednia: metoda własna z zastosowaniem poliklonalnych przeciwciał antyludzkich IgA, IgG, IgM, kappa lamda/FITC; Substrat stanowią skrawki wątroby, nerki, trzustki, jelita i żołądka szczura
Kierunek Badania: 
Choroby autoimmunologiczne wątroby
Sposób przygotowania pacjenta: 
Nie potrzebuje przygotowania - pacjent nie musi być na czczo
Sposób pobrania materiału: 
Według ogólnie przyjętych procedur medycznych
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Szczegółowe zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do wirusologicznych badań diagnostycznych i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik badania wskazuje na miano określonego przeciwciała, czyli takie największe jego rozcieńczenie w surowicy, przy którym można wykazać jeszcze jego obecność.Rozpoznanie choroby z autoagresji nie może być ustalone wyłącznie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, gdyż rozstrzygające znaczenie mają wywiad dotyczący choroby, badanie kliniczne i przebieg choroby. Jednakże wyniki badań laboratoryjnych mogą być bardzo przydatne do ustalenia rozpoznania i oceny aktywności chorobowej.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
Do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
prof. dr hab. med. Kazimierz Madaliński tel. 22 54 21 326
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

-

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań