alternative

Oznaczenie przeciwciał przeciwko sercowych (AHA)

-

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Miastenia (miastenia rzekomoporaźna, choroba Erba-Goldflama, ang. myasthenia gravis) – uogólniona choroba autoimmunologiczna, spowodowana zaburzeniami przewodzenia nerwowo-mięsniowego w skutek odwracalnej blokady receptorów acetylocholiny na płytce motorycznej. Charakteryzuje się nużliwością (szybkim zmęczeniem i osłabieniem) mięśni szkieletowych, muskulatury oczu, twarzy, przełyku. Może przyczynić się do porażenia mięśni oddechowych
Wskazania do badania: 
Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
Immunofluorescencja pośrednia: metoda własna z zastosowaniem poliklonalnych przeciwciał antyludzkich IgA, IgG, IgM, kappa lamda/FITC; Substrat stanowią skrawki serca szczura
Kierunek Badania: 
Podejrzenie choroby Myasthenia gravis
Sposób przygotowania pacjenta: 
Nie potrzebuje przygotowania - pacjent nie musi być na czczo
Sposób pobrania materiału: 
Według ogólnie przyjętych procedur medycznych
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Szczegółowe zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do wirusologicznych badań diagnostycznych i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik badania jest wyrażony jako miano przeciwciała, czyli takie największe rozcieńczenie w surowicy, przy którym można wykazać jeszcze jego obecność.Rozpoznanie choroby z autoagresji nie może być ustalone wyłącznie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, gdyż rozstrzygające znaczenie mają wywiad dotyczący choroby, badanie kliniczne i przebieg choroby. Jednakże wyniki badań laboratoryjnych mogą być bardzo przydatne do ustalenia rozpoznania i oceny aktywności chorobowej
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
Do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
prof. dr hab. med. Kazimierz Madaliński tel. 22 54 21 326
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

-

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań