alternative

Polio – oznaczenie p-ciał dla 2 typów wirusa (odczyn neutralizacji)

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Wirus polio wywołuje nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis). Według współcześnie używanej definicji poliomyelitis jest podejrzewane w każdym przypadku ostrego porażenia wiotkiego włącznie z zespołem Guillain-Barre. Odporność powstaje na skutek zakażeń bezobjawowych i objawowych szczepami dzikimi lub wywodzącymi się ze szczepów atenuowanych, a także w wyniku szczepień ochronnych szczepionkami atenuowanymi i inaktywowanymi. Przeciwciała neutralizujące są typowo swoiste dla poszczególnych typów serologicznych poliowirusów.
Wskazania do badania: 
według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
odczyn neutralizacji (PB-02/Neuro)
Kierunek Badania: 
Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw trzem typom wirusa polio.
Sposób przygotowania pacjenta: 
pacjent nie wymaga przygotowania
Sposób pobrania materiału: 
według ogólnie przyjętych procedur medycznych
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
materiał powinien być opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta, datą pobrania materiału do badań, a następnie w jak najkrótszym czasie dostarczony do Laboratorium w temperaturze chłodni (5 ± 3°C). Materiał może być przechowywany 48 h od momentu pobrania do momentu badania w lodówce (5 ± 3°C). W przypadku dłuższego przechowywania, przed przesłaniem do badań, materiał można zamrozić w temperaturze <-20°C.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik podaje miano przeciwciał dla każdego serotypu wirusa i jest ono przedstawione jako ostatnie rozcieńczenie neutralizujące zakażoną hodowlę w 50%. Wynik wskazuje na obecność lub brak odporności na zakażenie wirusem polio.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
Magdalena Wieczorek, tel 22 54 21 230 lub 22 54 21 285

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań