alternative

Salmonella - bakteriologiczne badanie kału w kierunku nosicielstwa,1 próbka

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Bezobjawowe zakażenie pałeczkami Salmonella lub Shigella nie jest chorobą jednak wyklucza wykonywanie pracy w której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby np. pracujące w handlu lub w przemyśle spożywczym
Wskazania do badania: 
Badania na nosicielstwo Salmonella i Shigella wykonywane jest u osób zdrowych, w celu dokonania przez lekarza medycyny pracy właściwego wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej, przed rozpoczęciem przez te osoby nauki lub podejmowaniem pracy przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenie na inne osoby

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PB-01-LEB/ZP ed. 03: 2015.02.02
Kierunek Badania: 
Nosicielstwo Salmonella lub Shigella
Sposób przygotowania pacjenta: 
W przypadku gdy u badanego konieczne było zastosowanie leczenia antybiotykiem lub innymi lekami przeciwbakteryjnymi należy przed pobraniem próbki kału do badania na nosicielstwo odczekać co najmniej 5 dni
Sposób pobrania materiału: 
Kał oddany do jednorazowego naczynia lub czystego suchego nocnika (nie do sedesu), pobrany łopatką do jałowego plastikowego pojemnika. Kał może też być też pobrany do specjalnego podłoża transportowego (dostępnego w Punkcie Przyjęć Materiałów do Badań). Wymaz z odbytu pobrany do specjalnego podłoża transportowego jedynie przez fachowego pracownika medycznego
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Próbka powinna być dostarczona w czasie nie dłuższym niż kilka godzin od jej pozyskania w jałowym, plastikowym, szczelnie zamkniętym specjalnym pojemniku do próbek kału lub w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od pobrania w probówce z podłożem transportowym. Transport próbki w temperaturze otoczenia ale bez narażenia na zamrożenie.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wyhodowanie pałeczek Salmonella lub Shigella co najmniej z jednej spośród trzech badanych próbek kału świadczy o nosicielstwie tych bakterii.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
3-4 dni (gdy wynik jest ujemny) do 10 dni.

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
tak
Osoba kontaktowa: 
dr Katarzyna Piekarska, mgr Tomasz Wołkowicz tel.22 5421263 lub 22 5421242
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Aby wykluczyć nosicielstwo pałeczek Salmonella lub Shigella konieczne jest badanie trzech próbek kału pobranych w trzech kolejnych dniach. To badanie nie jest wykonywane u osób z biegunką dla których przewidziany jest posiew ogólny

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań