alternative

Wykrywanie DNA Pneumocystis  jirovecii metodą PCR

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Jest to śródmiąższowe zapalenie płuc, wywoływane przez grzyb należący do gatunku Pneumocystis jirovecii. Pneumocystoza może występować u wcześniaków i niemowląt głównie między 10 a 24 tygodniem życia oraz u osób dorosłych ze znacznie osłabionym układem odpornościowym: u osób zarażonych HIV, w przebiegu białaczek, chłoniaków oraz w następstwie immunosupresji po zabiegach transplantacyjnych czy leczeniu chorób o podłożu autoimmunologicznym.
Wskazania do badania: 
kieruje lekarz specjalista

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) (PB-11/EP/M)
Kierunek Badania: 
Pneumocystoza
Sposób przygotowania pacjenta: 
brak szczególnych wskazań, w przypadku popłuczyn z jamy ustnej pacjent nie powinien jeść co najmniej 3h przed pobraniem materiału, prosimy o informację dotyczącą zastosowanej terapii lekowej
Sposób pobrania materiału: 
materiał należy pobrać do sterylnych pojemników przystosowanych do transportu materiału biologicznego
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
"Pobrany materiał należy dostarczyć do badania jak najszybciej po pobraniu lub przechowywać w chłodzie, nie wolno zamrażać! Schłodzony materiał nadaje się do diagnostyki w ciągu 3-4 dni od pobrania. Materiał powinien być starannie zabezpieczony, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu do PPM."
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik uznaje się za pozytywny jeśli wizualizacja żelu barwionego bromkiem etydyny wykaże obecność produktu o długości odpowiadającej wielkością produktowi amplifikacji kontroli pozytywnej zawierającej DNA pasożyta
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 3 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
dr n. biol. Ruslan Salamatin tel.22 5421220
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

-

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań