alternative

Wykrywanie DNA Toxoplasma gondii metodą real-time PCR

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Toksoplazmoza-pasożytnicza choroba ludzi i zwierząt spowodowana zarażeniem pierwotniakiem Toxoplasma gondii. Żywicielem ostatecznym są koty domowe i niektóre kotowate. Żywicielem pośrednim są wszystkie ssaki łącznie z człowiekiem oraz ptaki. Do zarażenia człowieka dochodzi najczęściej przez spożycie surowego lub niedogotowanego mięsa oraz wody zanieczyszczonej oocystami. Zarażenie kobiety ciężarnej może spowodować chorobę płodu.
Wskazania do badania: 
kieruje lekarz specjalista

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
reakcja łańcuchowa polimerazy z detekcją w czasie rzeczywistym (real-time PCR) (PB-11/EP/M)
Kierunek Badania: 
Toksoplazmoza
Sposób przygotowania pacjenta: 
brak szczególnych wskazań, prosimy o informację dotyczącą zastosowanej terapii lekowej
Sposób pobrania materiału: 
materiał należy pobrać do sterylnych pojemników przystosowanych do transportu materiału biologicznego
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
"Pobrany materiał należy dostarczyć do badania jak najszybciej po pobraniu lub przechowywać w chłodzie, nie wolno zamrażać! Schłodzony materiał nadaje się do diagnostyki w ciągu 3-4 dni od pobrania. Materiał powinien być starannie zabezpieczony, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu do PPM."
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik uznaje się za pozytywny jeśli obraz krzywych topnienia próby badanej odpowiada obrazowi krzywych topnienia kontroli pozytywnej zawierającej DNA pasożyta
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 3 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
dr n. biol. Ruslan Salamatin tel.22 5421220
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

-

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań