alternative

Wykrywanie toksyny botulinowej w surowicy krwi

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Badanie wykrywa intoksykację toksyną botulinową przebiegającą pod postacią botulizmu pokarmowego, botulizmu noworodkowego lub botulizmu przyrannego. Źródło intoksykacji stanowi żywność lub zanieczyszczona rana zawierająca laseczki Clostridium botulinum. Badanie stosowane jest jako potwierdzenie klinicznego rozpoznania botulizmu
Wskazania do badania: 
Kliniczne podejrzenie botulizmu

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
badanie neutralizacji in vivo
Kierunek Badania: 
Potwierdzenie botulizmu/wykrywanie toksyny botulinowej
Sposób przygotowania pacjenta: 
Materiał do badania musi zostać pobrany przed podaniem antytoksyny botulinowej
Sposób pobrania materiału: 
Materiałem do badań jest próbka surowicy w ilości co najmniej 5ml (najlepiej 10 ml). Sposób dostarczenia materiału do badań: Krew należy pobierać jałowo na skrzep. Surowica krwi powinna być dostarczona w objętości nie mniejszej niż 5 ml. Próbka surowicy powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od jej pozyskania lub do 5 dni przy zachowaniu temperatury 5ºC (+/- 3ºC). Jeżeli próbka surowicy będzie przechowywana lub transportowana w czasie dłuższym niż 5 dni, należy ją zamrozić w temperaturze co najmniej -20ºC i przechowywać lub transportować w stanie uniemożliwiającym jej rozmrożenie. Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: Wykrycie toksyny botulinowej w surowicy świadczy o zatruciu jadem kiełbasianym. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 4-8 dni Materiał uzupełniający do badania: Kał Sposób pobrania materiału: Kał oddany do jednorazowego naczynia lub czystego suchego nocnika (nie do sedesu), pobrany łopatką do jałowego plastikowego pojemnika. Sposób dostarczenia materiału do badań: Próbka powinna być dostarczona w czasie nie dłuższym niż kilka godzin od jej pozyskania w jałowym, plastikowym, szczelnie zamkniętym specjalnym pojemniku do próbek kału. Transport próbki w temperaturze otoczenia.
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Próbka powinna być dostarczona w czasie nie dłuższym niż kilka godzin od jej pozyskania w jałowym, plastikowym, szczelnie zamkniętym pojemniku, z zachowaniem temperatury transportu 2-8 C.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wykrycie toksyny botulinowej w surowicy świadczy o zatruciu jadem kiełbasianym
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
4-5 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
dr hab. Aleksandra Zasada tel. 22 5421269

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań