alternative

Zapalenie wątroby typu B (HBV)

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Wirus zapalenia wątroby typu B prowadzi do zapalenia wątroby typu B. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B powoduje zapalenie wątroby, wymioty, żółtaczkę i rzadko śmierć. W 80% przypadków brak jest żółtaczki i objawów, które mogłyby być skojarzone z chorobą wątroby – chorzy nie są świadomi, że przeszli zapalenie wątroby. Szczególnie skąpoobjawowe są zarażenia ze słabą odpowiedzią immunologiczną, które najprawdopodobniej przejdą w fazę przewlekłą. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B może spowodować marskość wątroby i raka wątrobowokomórkowego. Wirus przenoszony jest poprzez kontakt z zakażoną krwią oraz płynami ustrojowymi. Zakażeniu wirusem HBV można zapobiegać poprzez szczepienia ochronne.
Wskazania do badania: 
obecność HBsAg, wzrost aktywności ASPAT, ALAT, obecność HBeAg

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PCR
Sposób przygotowania pacjenta: 
Brak konieczności przygotowania pacjenta
Sposób pobrania materiału: 
W celu uzyskania osocza krew należy pobrać na K3-EDTA Sposób dostarczenia materiału do badań:
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Szczegółowe zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do wirusologicznych badań diagnostycznych i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 10 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
Paulina Godzik, Agnieszka Kołakowska tel.: 22 542-13-37

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań