alternative

Zapalenie wątroby typu C (HCV) -oznaczenie obecności RNA (PCR)

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Wirus zapalenia wątroby typu C prowadzi do zapalenia wątroby typu C. Zakażenie przez wiele pierwszych lat przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo, dlatego pacjenci dowiadują się o swojej chorobie, przypadkowo w trakcie wykonywania rutynowych badań, lub kiedy dochodzi już do objawów narządowych. Zakażenie wirusem HCV zazwyczaj prowadzi do przewlekłego zapalenia, marskości wątroby, a nawet raka wątrobowokomórkowego. Do zakażenia wirusem HCV dochodzi poprzez bezpośredni kontakt zakażonej krwi lub preparatu krwiopochodnego z miejscem uszkodzenia ciągłości tkanek.
Wskazania do badania: 
obecność przeciwciał anty-HCV, monitorowanie skuteczności leczenia przeciwwirusowego

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
Real-Time PCR
Kierunek Badania: 
oznaczanie obecności HCV RNA
Sposób przygotowania pacjenta: 
Brak konieczności przygotowania pacjenta
Sposób pobrania materiału: 
W celu uzyskania osocza krew należy pobrać na K3-EDTA
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Szczegółowe zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do wirusologicznych badań diagnostycznych i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 10 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
Paulina Godzik, Agnieszka Kołakowska tel.: 22 542-13-37
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

-

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań