alternative

Zapalenie wątroby typu C (HCV) - oznaczenie p-ciał testem potwierdzenia RIBA-3

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Wirus zapalenia wątroby typu C prowadzi do zapalenia wątroby typu C. Zakażenie przez wiele pierwszych lat przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo, dlatego pacjenci dowiadują się o swojej chorobie, przypadkowo w trakcie wykonywania rutynowych badań, lub kiedy dochodzi już do objawów narządowych. Zakażenie wirusem HCV zazwyczaj prowadzi do przewlekłego zapalenia, marskości wątroby, a nawet raka wątrobowokomórkowego. Do zakażenia wirusem HCV dochodzi poprzez bezpośredni kontakt zakażonej krwi lub preparatu krwiopochodnego z miejscem uszkodzenia ciągłości tkanek.
Wskazania do badania: 
wykryta obecność przeciwciał anty-HCV testem przesiewowym

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
paskowy test immunoenzymatyczny, metoda western blot
Kierunek Badania: 
oznaczanie przeciwciał anty-HCV testem potwierdzenia
Sposób przygotowania pacjenta: 
Brak konieczności przygotowania pacjenta
Sposób pobrania materiału: 
surowica powinna być pobrana przy użyciu standardowych probówek lub probówek zawierających żel separujący, zaś w celu uzyskania osocza krew należy pobrać na heparynę litową, sodową lub K3-EDTA
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Szczegółowe zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do wirusologicznych badań diagnostycznych i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
1. Próbka jest UJEMNA dla przeciwciał anty-HCV jeśli: • wszystkie linie antygenowe HCV wykazują ujemną wartość intensywności zabarwienia • jeśli tylko jedna linia antygenowa HCV wykazuje intensywność zabarwienia równą +/-, z wyjątkiem gdy jest to linia NS3. 2. Próbka jest DODATNIA dla przeciwciał anty-HCV jeśli: • przynajmniej 2 linie antygenowe HCV wykazują intensywność zabarwienia równą 1+ lub wyższą 3. Wynik jest NIEOKREŚLONY (niejednoznaczny) dla przeciwciał anty-HCV jeśli: • jedna linia antygenowa HCV wykazuje intensywność zabarwienia 1 + lub wyższą. • linia antygenowa NS3 wykazuje dodatnią intensywność zabarwienia +/- lub wyższą (≥+/-), a pozostałe linie są ujemne. 4. Jeśli uzyskano wynik NIEOKREŚLONY, zaleca się powtórne wykonanie oznaczenia z próbki pobranej w odstępie kilku tygodni.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 10 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
Paulina Godzik, tel.: 22 542-13-37

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań